Bloomm & Co

Praktijk voor psychologische hulp, systeemtherapie & opvoedkundeWelkom bij Bloomm & Co

Bloomm en Co staat voor een warme en vernieuwende praktijk. Wij werken vanuit acceptatie en positieve psychologie waardoor de aanpak van psychologische klachten, stress, gezinsproblemen, opvoedingsproblemen, problemen met betrekking tot leren en andere problematiek op een heldere manier kunnen aanpakken. De therapeuten, psychologen en orthopedagogen bij Bloomm & Co staan naast de mensen die klachten ervaren en hulp aan ons vragen. Wij werken vanuit ons eigen menselijkheid, empathie en betrokkenheid. Wij stimuleren in proces en zijn gericht op verandering en herstel. Wij werken samen met de mensen die bij ons komen, wij gaan op onderzoek uit en doen wat werkt. 

Bloomm & Co is een veelzijdige praktijk voor systeemtherapie, psychologische zorg en opvoedkunde. Vanuit onze praktijken bieden we begeleiding en behandeling voor uiteenlopende klachten aan zowel volwassen als jeugdigen en hun gezin. Er zijn verschillende collega´s aanwezig met allemaal een eigen vakgebied. Op deze wijze zorgen we voor goede kwaliteit van zorg, maar ook een traject wat passend is en aansluit bij de hulpvraag. Binnen Bloomm & Co wordt er gebruik gemaakt van diverse behandelmethoden, zoals: Acceptatie Commitment Therapie, EMDR-behandeling, systeemtherapie, speltherapie, cliëntgerichte therapie, orthopedagogische behandeling, creatieve therapie en psychomotorische therapie en maken we gebruik van dieren, wanneer dit van belang is.

Alle ontwikkelplannen worden op maat gemaakt. Om dit helder te krijgen vinden er gesprekken plaats, maken we gebruik van een korte vragenlijst CBCL, vind er gezinsdiagnostiek plaats en daar waar nodig en als onderdeel van de behandeling kan er bij een jeugdige een IQ onderzoek plaatsvinden. Er wordt niet standaard gewerkt met protocollen, maar we maken er gebruik van, wanneer dit passend lijkt. Uitgangspunt van het traject is dat deze niet korter duurt dan mogelijk is en niet langer dan nodig.

Wij vinden het belangrijk om als praktijk vernieuwend te zijn. Wij zijn dan ook van mening dat een mensgerichte benadering veel beter aansluit. Wij vinden het belangrijk dat mensen die bij ons komen een veilige sfeer ervaren waarbij je vrij genoeg mag zijn om alles te delen. Dit is ook een reden waarom wij kiezen voor een huiselijke setting.   

Met welke klachten kan ik terecht bij Bloomm& Co?

Bij ons in de praktijk komen kinderen, jeugdigen, gezinnen en volwassenen met verschillende klachten. Wij begeleiden mensen bij allerlei vragen en problemen en zijn altijd gericht op verandering. Een verandering kan voor iedereen anders aanvoelen. Niemand is te vergelijken met een ander. Daarom maken wij een behandeling die bij de situatie aansluit. We kijken naar mooie talenten en eigenschappen en werken richting acceptatie.

Kinderen en volwassenen komen met verschillende klachten bij ons en hieronder kun je een aantal voorbeelden zien:

 • Relatieproblemen
 • Angstklachten
 • Gezinsproblemen
 • Opvoedingsproblemen
 • Somberheid
 • Stress en Burn-out
 • Negatief zelfbeeld
 • Rouwverwerking
 • Trauma verwerking

 

 • EMDR
 • Pesten
 • Faalangst
 • Leerproblemen
 • Problemen omtrent scheiding en omgang
 • Boosheid en agressie hantering
 • Huiselijk geweld
 • Hoog gevoeligheid
 • Problemen rondom scheiding en omgang


  Persoonlijke benadering bij Bloomm & Co

  Bloomm & Co staat voor een warme en innovatieve wijze van omgaan met mentale problematiek. Wij leren je om anders om te gaan met gedachtes en gevoelens en onderzoeken met jou hoe je (samen met je gezin) een waardevol leven kunt leiden. Je bent altijd in ontwikkeling en in beweging, hierdoor ontstaat verandering.             

  Vanuit Bloomm & Co zullen we een open houding aannemen, suporten wij jullie naar een nieuw begin en zorgen ervoor dat jij en eventueel je gezin bij Bloomm & Co op je gemak zult zijn. Vanuit deze basis kunnen we samenwerken en vertrouwen opbouwen. Vertrouwen hebben in elkaar maakt dat het proces kan werken.

  Onze manier van werken is gebaseerd vanuit de inzichten in de positieve psychologie, Acceptatie en commitment therapie (ACT), ontspanningstherapieën, speltherapie, ervaringsgericht werken en bewegend leren. Wij gaan uit van ieders sterke kanten en richten ons niet op geprotocolleerde behandelingen waar je in moet passen. Wij kiezen voor een ontwikkelplan op maat. Wij maken een stimulerende omgeving en reiken handvatten aan. Wij geloven in onze werkmethode omdat we tenslotte allemaal mensen zijn, met enkel een hulpvraag en door middel van een warme benadering, ervaringsgericht werken en binnen een huiselijke setting kunnen wij deze hulpvraag omzetten naar inzicht en het maken van nieuwe keuzes.  

  Neem contact op met Bloomm & Co

  Alle vragen kunnen bij Bloomm & Co gesteld worden. Wij denken en kijken met jullie mee en onderzoeken welke hulpvorm past bij jullie situatie. Deze passende hulp kan bij Bloomm & Co zijn, maar ook bij collega´s wanneer wij denken dat daar meer specialisatie is. Wij zijn er voor jou en je gezin. Wij zullen niet oordelen, maar ontvangen. Uitleg geven over jullie situatie kan al veel opluchting geven. Alles doen wij in overleg met jou en je gezin. Uiteindelijk ben jezelf regiehouder. Je mag contact opnemen via het telefoonnummer: 0611200331 of vul het contactformulier in.