Bloomm & Co

Praktijk voor psychologische hulp, systeemtherapie & opvoedkundeVoor ouders die gescheiden zijn of binnenkort gaan scheiden is onderstaande informatie belangrijk.             

Tot de leeftijd van 18 jaar hebben ouders voor de wet het gezag over hun kind. Als na de scheiding beide ouders gezag hebben over hun kind, dan moeten beide ouders toestemming geven voor aanmelding van het kind. Ook hebben beide ouders dan recht op informatie over de behandeling en inzage in rapportage. 

Als een ouder geen gezag heeft over het kind, hoeft aan deze ouder ook geen toestemming voor aanmelding worden gevraagd. Het is voor ons belangrijk dat wij een bewijs krijgen dat er 1 ouder gezag heeft. De ouder zonder gezag heeft wel recht op belangrijke informatie over het kind. De wet stelt dat de ouder die het gezag heeft de andere ouder van belangrijke informatie moet voorzien. Als dit niet mogelijk is, kan de behandelaar deze informatie zelf geven. Wij zullen dit altijd doen nadat de ouder met gezag geïnformeerd is.

Voor het kennismakingsgesprek worden, in het geval van echtscheiding, alleen de gezaghebbende ouders uitgenodigd. Het is wettelijk namelijk niet toegestaan om tijdens dit eerste gesprek informatie te geven aan andere betrokkenen, zoals bijvoorbeeld een nieuwe partner. In hoeverre een ouder betrokken wordt in de behandeling wordt door de behandelaar beoordeeld. Het belang van het kind staat hierbij voorop en er wordt uitgegaan van inhoudelijke argumenten.