Bloomm & Co

Praktijk voor psychologische hulp, systeemtherapie & opvoedkundePrivacy bij Bloomm & Co

Bij kinderen en jongeren onder de 16 jaar geven (de met gezag belaste) ouders of voogd toestemming voor de in te zetten hulp. Wanneer je als ouder (met gezag) zelf je kind of jongere aanmeldt, geef je daarmee gelijk toestemming. Als iemand anders aanmeldt, of een met gezag belaste ouder of voogd woont niet op hetzelfde adres als het kind, vragen we een toestemmingsverklaring. 

 

Akkoordverklaring ouders 

Bij kinderen en jongeren onder de 16 jaar moeten (de met gezag belaste) ouders of voogd toestemming geven voor de in te zetten zorg. De verklaring kan je hieronder downloaden. De betreffende ouder of voogd mag ons ook een mail sturen dat hij of zij akkoord is. 

Akkoordverklaring ouders- Voogd

 

 

Akkoordverklaring gegevensuitwisseling

Er moet toestemming geven worden voor het delen van informatie met een ieder die niet betrokken is bij jouw ontwikkelplan. Als een kind ouder is dan twaalf jaar dan tekenen zowel de ouders als het kind voor de toestemming. Indien je geen toestemming verleent zullen wij dit respecteren. We zullen met je afstemmen wat dit betekent voor bijvoorbeeld de administratieve afhandeling. Als informatie uitgewisseld moet worden moet de cliënt hiervoor toestemming geven. Een voorbeeldverklaring kan je hieronder downloaden;

Toestemming gegevensuitwisseling Bloomm & Co

 

Jouw privacy

Privacy vinden wij een belangrijk aandachtspunt. Wanneer je bij Bloomm & Co bent, willen wij je de ruimte geven om persoonlijke onderwerpen met ons te kunnen delen. Wij zullen zeer zorgvuldig met jouw gegevens en informatie om gaan en tevens voldoen wij aan de regels die hier wettelijk voor zijn vastgesteld. Wij zullen met je delen hoe wij dit doen, waar je terecht kan met al je vragen en welke rechten en plichten je hebt. 

 

Contact na aanmelding

Wanneer er een aanmelding bij Bloomm & Co binnenkomt, starten we met een kennismakingsgesprek. Dit wordt ook wel een intakegesprek genoemd. Echter wij willen eerst kennismaken en samen onderzoeken of je bij ons op de juiste plek bent. Een klik met ons is de basis van ons werken. Dat geeft namelijk vertrouwen en ruimte. Vanuit het gevoel van ruimte en veiligheid gaan we kijken welke collega het beste bij jullie situatie past. Dit wordt dan jullie regiebehandelaar. De regiebehandelaar helpt je vanaf het begin tot aan het eind van het traject en is jouw contactpersoon voor vragen, opmerkingen of andere zaken. Samen met jou is de regiebehandelaar ook contactpersoon voor alle overige betrokkenen.

De regiebehandelaar is tevens de persoon die de behandeling of begeleiding in jouw gezin (deels) uitvoert. Samen maak je een ontwikkelingsplan met doelen, werkpunten en afspraken. Het plan is een leidraad en kan gaandeweg worden bijgesteld.

Zowel de regiebehandelaar als de overige medewerkers van Bloomm & Co hebben een geheimhoudingsplicht.

 


Regie over het behandeltraject

Als ouders met gezag of als voogd heb je altijd zelf de regie over het traject dat je bij ons volgt. Je hebt de ruimte en de vrijheid om te kiezen of het voorgestelde plan, de ingezette hulpverlener en de gekozen oplossing bij jullie situatie past. Natuurlijk heb je zelf ook verantwoordelijkheid om mee te denken in het traject. Op welke manier kun je zelf en eventueel met je gezin actief zijn om de situatie met ondersteuning te verbeteren.

 

Jouw persoonlijke dossier                                                                                                                                                            Na het kennismakingsgesprek gaan we kijken of wij de juiste mensen zijn om in jullie situatie te kunnen bijstaan. Wanneer het van beide kanten goed voelt, gaan we samenwerken en maken wij vanuit Bloomm & Co een papieren dossier aan. Ook worden er elementen digitaal opgeslagen, waaronder persoonsgegevens en ontwikkelplannen. Deze worden elke drie maanden opgeslagen op een externe harde schijf. Deze wordt in een brandwerende kast bewaard. In het dossier bewaren we alles wat van belang is voor het traject. Dit dossier is eigendom van Bloomm & Co en wordt vijftien jaar bewaard. Je hebt er recht op om het dossier te bekijken of een kopie van de gegevens op te vragen. Ook mag je wijziging doorvoeren als bepaalde gegevens feitelijk niet kloppen. Op uitdrukkelijk verzoek en als het volgens de wet is toegestaan, kan je dossier eerder vernietigd worden. Je kunt hiervoor een verzoek bij ons indienen.

  

Leeftijd en het dossier                                                                                                                                                                   Als je jonger bent dan twaalf jaar dan mogen je ouders jouw dossier bekijken. Ben je tussen de twaalf en zestien jaar, dan heb zowel jij als je ouders recht op inzage, tenzij jij hier bezwaar tegen maakt. Als je zestien jaar of ouder bent dan heb je zelfstandig recht op inzage in je dossier.

 

 

Verwijsindex

De verwijsindex is een digitaal contactsysteem waarin professionals (leerkrachten, thuishulpen, begeleiders en hulpverleners) hun betrokkenheid bij een kind kunnen aangeven. Als je bij Bloomm & Co komt dan maken wij hier een melding van in de verwijsindex van jouw provincie. Wij laten geen inhoudelijke informatie achter, maar laten zien dat we betrokken zijn bij jou en je gezin. In de verwijsindex kunnen wij zien of en zo ja, welke hulpverleners nog meer betrokken zijn. Doel van de verwijsindex is het verbeteren van de samenwerking en efficiëntie in de zorg. Alleen hulpverleners hebben toegang tot de verwijsindex.

Leer meer over de verwijsindex op de volgende websites:

 

 

Legitimatie

Je bent bij wet verplicht je te legitimeren met een BSN nummer. Tijdens de kennismaking zal gevraagd worden naar een geldig legitimatiebewijs ter controle van dit nummer. Dit geldt ook als je jonger bent dan twaalf jaar.

  

Als de afspraak niet door kan gaan.

Wanneer een afspraak niet door kan gaan, willen wij je vragen om dit minstens 24 uur van te voren aan te geven. Wij zullen de afspraak verzetten naar een ander moment. Wanneer je de afspraak vergeet of niet tijdig afzegt, kunnen we € 50,-  in rekening brengen.

  

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Bloomm & Co heeft de verantwoordelijkheid om snel te reageren op signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Vanaf juli 2013 is het landelijk verplicht om volgens de vijf stappen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te handelen. Dit betekent:

  • Signalen in kaart brengen
  • Overleggen met een collega en eventueel raadplegen van Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of Steunpunt Huiselijk Geweld
  • Gesprek met ouders en betrokkenen
  • Wegen van de ernst van de kindermishandeling of het huiselijk geweld
  • Beslissen over het inschakelen van hulp of het maken van melding bij Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of Steunpunt Huiselijk Geweld

 

Indien jij of wij zorgen hebben dan zullen we dit openlijk met je bespreken en toetsen. Lees hier meer over de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.