Bloomm & Co

Praktijk voor psychologische hulp, systeemtherapie & opvoedkundeBij Bloomm & Co hebben we verschillende trainingen. Bij een training oefen je vaardigheden om er beter in te worden. We oefenen juist ook met de vaardigheden waar je wel goed in bent. Een training duurt een korte tijd. Dat is genoeg om iets nieuws te leren, maar niet genoeg om iets echt te veranderen. Daarom geven wij alleen trainingen als onderdeel van een breder traject.

Onze trainingen zijn gebaseerd op geprotocolleerde werkvormen, die wij aanpassen bij wat er nodig is. Onze trainingen kunnen individueel gegeven worden in combinatie met ouderbegeleiding. Of in een klein groepje om samen met andere kinderen en jongeren via spel, plezier, uitleg en ervarend leren, nieuwe vaardigheden te leren. Van agressie beheersing tot de ontwikkeling van sociale vaardigheden, wij verzorgen een gevarieerd trainingsaanbod voor kinderen en gezinnen. We richten ons daarbij op het vergroten van de eigen mogelijkheden en het verminderen van de problemen.


Voor wie

De trainingen zijn bedoeld voor kinderen en/of gezinnen. Wat voor wie geschikt is, hangt af van het type training. De groepsgrootte kan per training verschillen (van 4 tot 18 deelnemers).

 

Het resultaat 

Deelnemers leren zich op een andere manier te gedragen en te begrijpen wat het effect is van hun gedrag op mensen.

 

De aanpak

Er zijn trainingen voor verschillende soorten hulpvragen. Heeft een kind moeite om voor zichzelf op te komen, zijn boosheid te verwerken, of is het goed dat hij leert om op een betere manier met anderen om te gaan? Soms is een training voor alle deelnemers hetzelfde, soms werken we aan individuele doelen. Kortom, ook bij trainingen gaat het om maatwerk! 

Wil je meer weten over trainingen bij Bloomm & Co?

Als je meer weten over trainingen of hulp vanuit Bloomm & Co, neem dan telefonisch contact op via: 0611200331 of vul het contactformulier in naar Bloomm & Co.