Bloomm & Co

Praktijk voor psychologische hulp, systeemtherapie & opvoedkundeGemeentes

In onze praktijk kunnen kinderen, jongeren, ouders en volwassenen terecht voor hulp en advies bij psychologische klachten, sociale en emotionele klachten en leerproblemen. Hieronder kun je lezen wat wij doen voor de gemeente. Uitgebreide informatie over behandeling en begeleiding vind je op de andere pagina´s. 

Wij werken al jaren in de preventieve, lichte en middelzware jeugdhulpverlening. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in scheidingsproblematiek. Ieder Kind of jongere staat voorop en wij kijken welke hulp nodig is voor kind/jongere, binnen het gezin en binnen onderwijs. Wij hebben zelf de expertise in huis om op de verschillende gebieden hulp te bieden en hebben goed zicht op de lokale en regionale sociale kaart, zodat we kunnen doorverwijzen cq samenwerken indien nodig. Wij kunnen ons aanbod afstemmen op de specifieke behoefte(n) binnen een gemeente en gaan hierover graag in gesprek met gemeentes.


 

Missie en visie

Vanuit onze visie dat hulpverlening aan jeugdigen zo licht en kortdurend mogelijk moet zijn bieden wij IQ onderzoek en behandeling in de Psychosociale en Basis GGZ hulpverlening. We werken efficiënt en oplossingsgericht waarbij we aansluiten bij de specifieke hulpvraag van een gezin. Onze missie is om onze kwalitatief goede en effectieve hulpverlening toegankelijk te maken voor alle gezinnen die dit nodig hebben en kostenbesparend te werken voor samenleving en overheid. Hiertoe zoeken wij actief samenwerking met gemeenten ivm de transitie in de jeugdzorg en passend onderwijs.

Bedrijfsfilosofie

Bloomm & Co is een praktijk waarbij wij vooral samenwerken en wij kunnen breed en op korte termijn ingezet worden. Wij hebben een no-nonsense beleid. Wij zijn gericht op laagdrempeligheid, zelfredzaamheid en uitgaan van eigen kracht van jeugdigen en ouders. We werken vanuit de gedachte: ˈ1 kind-1 planˈ, waarbij wij streven naar nauwe samenwerking tussen het drieluik ouders, school en hulpverlening.