Bloomm & Co

Praktijk voor psychologische hulp, systeemtherapie & opvoedkundeIn onze praktijk kunnen kinderen, jongeren, ouders en scholen terecht voor hulp en advies over sociale, emotionele en leerproblemen. Hieronder kun je lezen wat wij doen voor huisartsen. Uitgebreide informatie over behandeling en begeleiding van kind/jongere en ouders vind je bij de pagina's voor ouders

Huisartsen en POH-GGZ

In onze praktijk kunnen kinderen, jongeren, ouders en scholen terecht voor hulp en advies over sociale, emotionele en leerproblemen. Hieronder kun je lezen wat wij doen voor huisartsen. Uitgebreide informatie over behandeling en begeleiding van kind/jongere en ouders vind je bij de pagina's voor ouders.

Huisartsen kunnen kinderen en jongeren direct naar onze praktijk verwijzen. Wanneer overleg nodig is, kunnen huisartsen telefonisch of per zorgmail contact opnemen voor overleg of vragen. Wij kennen de lokale en regionale sociale kaart goed en wanneer er hulp nodig is kunnen wij hier adequaat advies over geven. We kunnen met huisartsen afspraken maken om gezamenlijk kinderen en jongeren met psychische problemen en hun ouders sneller en effectiever te helpen.

 

Wil je meer informatie of heb je vragen, dan mag je altijd contact met ons opnemen, dit kan via het telefoonnummer: 0611200331 of via ons contactformulier

Missie en visie

Vanuit onze visie dat hulpverlening aan jeugdigen zo licht en kortdurend mogelijk moet zijn bieden wij IQ onderzoek en behandeling in de Psychosociale en Basis GGZ hulpverlening. We werken efficiënt en oplossingsgericht waarbij we aansluiten bij de specifieke hulpvraag van een gezin. Onze missie is om onze kwalitatief goede en effectieve hulpverlening toegankelijk te maken voor alle gezinnen die dit nodig hebben en kostenbesparend te werken voor samenleving en overheid. Hiertoe zoeken wij actief samenwerking met gemeenten ivm de transitie in de jeugdzorg en passend onderwijs.

Bedrijfsfilosofie

Bloomm & Co is een praktijk waarbij wij vooral samenwerken en wij kunnen breed en op korte termijn ingezet worden. Wij hebben een no-nonsense beleid. Wij zijn gericht op laagdrempeligheid, zelfredzaamheid en uitgaan van eigen kracht van jeugdigen en ouders. We werken vanuit de gedachte: ˈ1 kind-1 planˈ, waarbij wij streven naar nauwe samenwerking tussen het drieluik ouders, school en hulpverlening.