Bloomm & Co

Praktijk voor psychologische hulp, systeemtherapie & opvoedkundeOuderschapsplan Emmen

Het maken van een ouderschapsplan is een belangrijk onderdeel van het scheidingsproces. Bij Bloomm & Co begeleiden wij jullie bij het opstellen van een ouderschapsplan. Daarbij hebben wij speciale aandacht voor jullie kind(eren), zodat de positie van jullie kind(eren) gewaarborgd blijft!

Wat is een ouderschapsplan  

Een ouderschapsplan (ook wel ouderplan of zorgmodel genoemd) is een schriftelijke overeenkomst tussen ouders die gaan scheiden. Het ouderschapsplan maakt onderdeel uit van het verzoek tot echtscheiding. In dit verzoekschrift tot echtscheiding moet je vermelden op welke manier jullie je kind betrekken bij het opstellen van het ouderschapsplan.

 

Wanneer is een ouderschapsplan verplicht?

je bent verplicht om een ouderschapsplan te maken bij:

  • een echtscheiding
  • beëindiging van een geregistreerd partnerschap
  • een scheiding van tafel en bed
  • als je samenwoont en gezamenlijk gezag over je kinderen uitoefent

 

Inhoud van een ouderschapsplan

het opstellen van een ouderschapsplan is de verantwoordelijkheid van de ouders en komt tot stand in samenwerking met de ouders. In een ouderschapsplan maak je (praktische) afspraken en beschrijf je je verantwoordelijkheden als ouders. in een ouderschapsplan moeten de volgende zaken staan:

  • de manier van uitoefening van het gezamenlijk gezag
  • de vormgeving van de zorg- en opvoedrelatie oftewel de omgangsregeling
  • de manier waarop je elkaar informatie verschaft en raadpleegt bij gewichtige aangelegenheden ten aanzien van de kinderen
  • de kosten van verzorging en opvoeding

 

Waarom een ouderschapsplan?

Doel van de wet die ouderschapsplan verplicht stelt is het verminderen van scheidings- en omgangsproblematiek. een ouderschapsplan schept duidelijkheid voor alle partijen en kan conflicten in de toekomst voorkomen en dat is belangrijk voor de kinderen.

 

Ouderschapsplan wijzigen 

Wilt u uw huidige ouderschapsplan wijzigen of aanvullende afspraken maken? Hiervoor kunt u terug bij onze deskundige scheidingsmediator. Onze scheidingsmediator helpt u om in overleg met uw ex-partner afspraken over uw kinderen te maken. Deze afspraken worden vervolgens in een nieuw ouderschapsplan vastgelegd. Wilt u het ouderschapsplan wijzigen maar uw ex-partner niet? Neem contact op met onze mediator, hij zal de mogelijkheden met u bespreken.

 

Ouderschapsplan controleren

Heb je samen met je ex-partner een ouderschapsplan gemaakt zonder tussenkomst van een professional? Het ouderschapsplan moet aan bepaalde eisen voldoen, dus is het altijd verstandig om deze te laten controleren. Bij Bloomm & Co helpen wij jullie hierbij en kunnen we het controleren. Tijdens de controle zal onze mediator het ouderschapsplan juridisch controleren en beoordelen in hoeverre er rekening met het kind is gehouden. Indien er dingen toegevoegd of aangepast moeten worden, zal onze mediator jullie hierbij helpen.

Contact

Samen gaan we kijken naar de mogelijkheden. Wil je meer weten over Bloomm & Co en wat we met betrekking tot jullie situatie kunnen betekenen. Neem dan contact met ons op via het telefoonnummer: 0611200331 of via het contactformulier