Belangrijke wijziging:                          Per 1 mei 2022 is Gezinspraktijk                                  Bloomm overgenomen door:                                               Vita jeugdhulp            
                 

VIM Melding Gezinspraktijk Bloomm

Bij een incident dat nadelige gevolgen heeft of had kunnen hebben voor de cliënt, is het verplicht daarvan melding te doen in het zorgdossier. Wanneer je kunt leren van een incident, omdat in de zorgverlening iets niet goed is gegaan, wordt het incident gemeld in het systeem voor Veilig Incident Melden (VIM).

Het is verplicht om een VIM-procedure te hebben, waarmee incidenten intern worden gemeld, geregistreerd, onderzocht en geanalyseerd. Veiligheid speelt een belangrijke rol binnen de procedure. De persoonsgegevens van de cliënten dienen optimaal beschermd te zijn.


Omschrijving van de procedure 

Een incident veilig kunnen melden is belangrijk. De interne VIM-procedure zorgt hiervoor.  Op de eerste plaats wordt aangegeven hoe de incidenten die plaatsvinden in kaart worden gebracht en hoe deze worden gemeld voor een analyse. Er moet worden beschreven hoe de incidenten worden onderzocht en welke partijen daarbij worden ingeschakeld. De procedure vermeldt op welke manier er op een zo kort mogelijke termijn wordt besloten over maatregelen die genomen moeten worden op basis van het onderzoek. Tot slot staat er in de procedure vermeld hoe de betrokken zorgverlener, of een instellingonderdeel, over de conclusies en uitkomsten worden geïnformeerd.


Wanneer is er sprake van een incident

Wanneer er sprake is van een incident dat gemeld dient te worden middels de VIM-procedure. Er kan tijdens onze werkzaamheden een vergissing gemaakt worden, maar wanneer is een vergissing nu ernstig genoeg om aan te merken als incident? Hiervoor is vastgesteld dat een onverwachte, niet-beoogde gebeurtenis die de zorgkwaliteit negatief beïnvloedt een incident is wanneer de gebeurtenis heeft geleid, zou kunnen leiden of had kunnen leiden tot schade bij de cliënt. In de regel kan men ervan uitgaan dat (bijna)incidenten die risico’s meebrengen en/of een ongewenste uitkomst hebben voor de cliënt of de zorginstelling gezien moeten worden als incidenten die gemeld moeten worden.

 

VIM Procedure Gezinspraktijk Bloomm

Gezinspraktijk Bloomm heeft een procedure vastgelegd in een protocol. Dit protocol is overgenomen van de NHG. Deze kun je hier downloaden VIM PROTOCOL