Belangrijke wijziging:                          Per 1 mei 2022 is Gezinspraktijk                                  Bloomm overgenomen door:                                               Vita jeugdhulp            
                 

Start-info & algemene voorwaarden

Gezinspraktijk Bloomm geeft hulp aan mensen die zelf ook een mening hebben. We werken samen om problemen te overwinnen. Waar nodig betrekken we ook anderen hierbij. We doen onderzoek, behandeling en training in overleg. 

Wat is Gezinspraktijk Bloomm 

In onderstaand document zijn de algemene voorwaarden van Bloomm Holding BV en Gezinspraktijk Bloomm BV vastgelegd. 

De volgende onderwerpen worden in de algemene voorwaarden besproken:

A. Algemene bepalingen
B. Dienstverlening
C. Levering van producten anders dan elektronische producten en diensten

Bekijk hier de algemene voorwaarden >>

Gezinspraktijk Bloomm is een samenwerkingsverband van zelfstandige hulpverleners. Als hulpvrager heb je te maken met je eigen hulpverlener. Je kunt over alle onderwerpen rechtstreeks met je eigen hulpverlener contact opnemen via zijn of haar mailadres of mobiel nummer.

Als je iets aan een collega binnen Gezinspraktijk Bloomm wilt vragen of voorleggen is dat ook prima. Je bent wel in zorg bij 1 van ons, maar hiermee heb je ook toegang tot de rest.

 

Aanmelding & wachtlijst

Je mag jezelf of kind rechtstreeks aanmelden via ons aanmeldformulier op de site. Met een aanmelding verklaar je op de hoogte te zijn en in te stemmen met deze algemene voorwaarden.

Je krijgt binnen 5 werkdagen (behalve in de schoolvakanties) een reactie. We kunnen of binnen enkele weken beginnen. Wanneer we niet snel kunnen starten adviseren we je elders hulp te zoeken, omdat lang wachten vaak niet verstandig is. Als je toch bij ons in zorg wilt terwijl er niet snel plek is, zetten we je op de wachtlijst. Hierbij ben je nog niet officieel in zorg bij ons; wij kunnen je in de wachtlijst periode geen ondersteuning bieden.

 

Bereikbaarheid

Op het algemene nummer 0611200331 zijn wij bereikbaar op ma t/m don tussen 09:00 uur en 11:30 uur, Je mag dan een afspraak maken met Renate van het secretariaat. Op deze wijze kunnen wij onze tijd zo veel mogelijk te gebruiken voor onze directe hulpverleningstaken. Tijdens schoolvakanties is de praktijk beperkt open. Natuurlijk mag je ook een berichtje sturen via het contactformulier en dan bellen wij jou zo spoedig mogelijk terug.

Als je al hulpvrager bent bij ons kun je met je hulpverlener bellen of een bericht sturen op zijn of haar mobiele nummer.

 

Crisis of spoed

Wanneer er een crisissituatie ontstaat en je kunt je eigen hulpverlener(s) van Gezinspraktijk Bloomm niet bereiken, dan kun je via je huisarts de crisisdienst van de GGZ in schakelen of contact op nemen met de toegang en jeugdcentra in je eigen regio. Ook kun je contact opnemen met veilig thuis via het telefoonnummer: 

 

Werkwijze

In de startfase gaan we kijken wat je hulpvraag is en hoe we hier aan gaan werken. Ons uitgangspunt is simpel; als het klikt en werkt, dan werken we zolang jij wilt of wat binnen je verwijzing/indicatie kan. Als het niet klikt en werkt gaan we op zoek naar een hulpverlener waarmee het wel klikt en werkt. Het belangrijkste wat je zelf moet doen is opletten of het voor jou klikt en opletten of het duidelijk is wat er gaat gebeuren. Kritische en eigenwijze mensen stellen wij op prijs, dus zeg wat je vindt en wilt.

Als we het probleem duidelijk hebben, bespreken we hoe we hieraan gaan werken. Meestal zijn er een aantal contacten nodig voor we zover zijn. Als we langer werken, zullen we regelmatig evalueren en de plannen bijstellen als dit nodig is. Ook jij kunt dit aankaarten.

In het contact proberen we duidelijk te zijn in wat de plannen zijn, waarom we dingen voorstellen enz. Toch kunnen we hierin tekortschieten. Als je vragen of opmerkingen hebt, hopen we dat je dit aangeeft. Het is belangrijk dat we een goede en open samenwerking krijgen.

 

Vertrouwelijkheid, toestemming en het dossier

Wat er in het contact of onderzoek naar voren komt is vertrouwelijk. Jongeren tussen 12 en 16 jaar moeten instemmen en worden geïnformeerd over het contact. Vanaf 16 jaar zijn jongeren hierin zelfstandig.

Overleg van ons met anderen of inzage van anderen in het dossier kan alleen na toestemming. Bij extremen kan er worden afgeweken binnen de grenzen en eisen van tuchtrecht en regelgeving.
Zorgverleners van Gezinspraktijk Bloomm overleggen binnen de praktijk en delen elkaars informatie en dossiers, vanuit een gedeeld beroepsgeheim met elkaar om tot een goede afstemming en kwaliteit van handelen te komen.

Gegevens worden opgenomen in een dossier, wat ter inzage voor je is. Wij zijn niet aangesloten op het elektronisch patiëntendossier, waarmee automatisch inhoudelijke informatie wordt uitgewisseld met anderen. Volgens wettelijke regels moeten wij je dossier 20 jaar bewaren. Je kan schriftelijk vernietiging van de inhoud van je dossier vragen.

Een eventuele rapportage of brief maken we eerst in concept, wat je kunt wijzigen en aanvullen. Pas na jou fiat is een conceptrapport een formeel rapport in je dossier. Jij krijgt een exemplaar. Met jouw toestemming kan het dan naar derden gaan. Zo hou je controle over je informatie.

 

Behandelplan

In de eerste contacten bespreken we wat we gaan doen. Formeel is er dan vervolgens sprake van een behandelplan. Volgens regelgeving moet het plan in je dossier zitten. We maken dan ook een korte notitie van onze afspraken. Afhankelijk van je vraag kunnen we ook een uitgebreid onderzoeksverslag schrijven met een plan.

 

Akkoordverklaring beide ouders met gezag, jeugdigen tot 16 jaar.

Bij kinderen tot 16 jaar moeten beide ouders (als ze beide ouderlijk gezag hebben) toestemming geven voor contact. Als een kind bij beide ouders woont, is dit vanzelfsprekend. Als het kind niet bij beide ouders woont, moet een akkoordverklaring worden ondertekend door de andere ouder.

Als het kind niet bij de met gezag belaste ouders woont moeten beide ouders een akkoordverklaring ondertekenen. Wij gaan er van uit dat de verzorgende ouder de niet verzorgende ouder informeert.

Ouders kunnen op hun verzoek worden geïnformeerd over de bevindingen, rekening houdend met de privacybescherming van kind en (de andere) ouder. Bij particulier zorg zijn hier kosten aan verbonden. Bij contact met de niet aanmeldende ouder vragen wij je van te voren aan te geven aan wie wij de factuur dan kunnen sturen.

De aanmeldende ouder of instantie moet de akkoordverklaring regelen. Eventuele claims of schade richting ons door een ontbrekende akkoordverklaring kunnen op de aanmeldende ouder of aanmeldende instantie worden verhaald. Door ons eerder gegeven informatie over de minderjarige is in een dergelijke situatie niet rechtsgeldig.

 

Informatie ouder zonder gezag 

Een ouder zonder gezag hoeft geen toestemming te geven. Als er contact tussen deze ouder en het aangemelde kind (jonger dan 16 jaar is) vinden wij het belangrijk dat de ouder is geïnformeerd over de aanmelding. Wij gaan er van uit dat de ouder met gezag dit heeft gedaan.

De ouder zonder gezag kan contact met ons zoeken voor informatie. Bij een contact met de niet met gezag belaste ouder, moeten ouders van te voren onderling hebben geregeld hoe dit gefactureerd gaat worden (bij particuliere zorg).

 

Tarief

Gezinspraktijk Bloomm geeft vergoede en niet vergoede zorg. Ook het eerste face tot face contact wordt gerekend en is niet gratis. Wanneer je niet duidelijk aangeeft of er sprake is van vergoede of verzekerde zorg, of je verwijsbrief/beschikking niet correct is, worden de kosten bij de aanmelder (d.w.z. de persoon die het aanmeldformulier heeft ingevuld) in rekening gebracht volgens het particuliere tarief. Vergewis je dus van te voren van de vergoeding die je krijgt.

Voor contacten buiten een contract met gemeenten en zorgverzekeraars krijg je zelf de factuur van ons en betaal je ons rechtstreeks.

Telefonisch en e-mailconsult (anders dan voor het maken van afspraken), overleg met derden en eventuele reistijd wordt berekend naar rato volgens het tarief, afgerond in kwartieren.

Het verwerken van vragenlijsten en rapportage van derden wordt afzonderlijk berekend. Je kunt een schatting van de benodigde tijd vragen. De scoring en verwerking van vragenlijsten en eerdere rapportages in de startfase neemt meestal in totaal 1 extra uur.

Afspraken die 24 uur van te voren worden afgezegd worden niet berekend. Bij niet tijdig afzeggen wordt er €90 euro in rekening gebracht. Bij vergoede zorg krijgt de cliënt zelf de factuur, aangezien het niet binnen de vergoeding mag worden genoteerd. Bij 2 niet tijdige afmeldingen of no shows bij vergoede zorg houden wij ons het recht voor het contact te beëindigen.

 

Vergoedingen*

18-* (kind, jeugdige en het gezin)

Bij minderjarigen valt psychologische hulp onder de vergoeding van de gemeenten. Als je een een verwijsbrief van je huisarts, jeugdarts, kinderarts, (gezins-)voogd of een indicatie van je gebiedsteam kunnen wij bij een contract rechtstreeks aan je gemeente declareren. Als jou gemeente geen contract met ons heeft gesloten kunnen ze een afspraak met ons maken voor vergoeding via Zorg in Natura of via een PGB.

18+* (volwassenen)

Per 1 januari 2021 werken onze behandelaren met de volgende tarieven voor volwassenen:

 • De behandelaren hanteren een uurtarief van 90 euro voor een individuele sessie 
 • De behandelaren hanteren een uurtarief van 120 euro per sessie voor relatietherapie. 

  Gezinspraktijk Bloomm heeft geen afspraken met zorgverzekeraars. Hierdoor is alleen vergoeding mogelijk via de aanvullende zorgverzekering (Alternatieve Geneeswijzen)

  Gezinspraktijk Bloomm is aangesloten bij diverse beroepsverenigingen om kwaliteit te waarborgen, maar ook om vergoeding mogelijk te maken.

   *Je kan geen rechten ontlenen aan de door ons genoemde bedragen en vergoedingen. We noemen ze zodat je een eerste indruk kan krijgen van de kosten. De betreffende instantie bepaald de uiteindelijke vergoeding en eventuele eigen bijdrage..

   

  Nota ’s 

  Bij particuliere zorg wordt de nota vooraf gaande aan de behandeling voldaan via een mobiele betaalverzoek. De nota krijg je na de behandeling. Wij sturen de nota’s per mail. 

  Bij verzekerde zorg, via de aanvullende zorgverzekering (alternatieve geneeswijzen) betaalt de verzekeraar niet aan ons; dat moet je zelf doen. Je nota stuur je door naar je verzekeraar, die vervolgens jou de vergoeding geeft. 

  Het kan zijn dat we fouten hebben gemaakt bij het opstellen van de nota. Dit kun je overleggen met je eigen zorgverlener, die het kan aanpassen.


  Internetcontact 

  Aanmelding, vragenlijsten, veel communicatie en rapportage gaat per mail en internet. Door je aan te melden verklaar je toestemming te geven voor mailcontact en het uitwisselen van gegevens en informatie via mail en internet. We vragen je er voor te zorgen dat wij het juiste mailadres hebben en je internetverbinding en mailadres beveiligd is voor inzage door onbevoegden.

   

  Andere informatie naar derden 

  Voor cliënten (18-) uit de provincie Drenthe gaat onze declaratie, facturatie en verantwoording van de geleverde zorg in 2018 via Vekozo, als onze contractpartner voor zorg in Drenthe. Hiervoor delen wij de noodzakelijke gegevens met Vekozo, die dit verwerkt richting gemeenten.

  Diverse data over aanmeldingen, cliëntkenmerken en geleverde zorg onder de 18 jaar moeten wij verplicht aanleveren bij gemeenten en het CBS. Overheid kan ons ook verplichten diverse andere informatie aan te leveren. Wij proberen dit zo beperkt als mogelijk te doen, binnen de verplichtingen die ons worden opgelegd.

  Scoring en verwerking van testen gebeurd vaak online; informatie wordt dan verwerkt via het portaal van een derde partij. Informatie wordt niet gedeeld, maar verwerkt.

  Wanneer derden informatie willen opvragen mogen wij dit enkel alleen bespreekbaar maken onder toestemming Zie akkoordverklaring informatie aan derden.

  Gezinspraktijk heeft een waarnemingsovereenkomst afgesloten, hierdoor blijft zorg gewaarborgd.

   

  Gezinsvoogden mogen informatie opvragen, zonder dat er toestemming nodig is;

  Vanaf 1 januari 2015 moet een zorgaanbieder op verzoek van de gezinsvoogd informatie verschaffen aan de gezinsvoogd, zonder dat de zorgaanbieder toestemming hoeft te verkrijgen van de wettelijke vertegenwoordigers van de cliënt. Het moet gaan om inlichtingen inzake feiten en omstandigheden die de verzorging en opvoeding van de cliënt betreffen, of de persoon van een ouder of voogd betreffen, welke inlichtingen noodzakelijk kunnen worden geacht voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling.

   

  Cookies 

  Als je onze site bezoekt verzamelen wij informatie over je surfgedrag, zodat wij de site kunnen verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsinformatie. Als je op onze site blijft, gaan wij er van uit dat je dit accepteert. Wij delen onze cookies niet met derden en verkopen ze (natuurlijk) niet.

  Verkeer en invullen van gegevens via onze site is beveiligd via een https verbinding. Hierdoor kan je voor derden “ongezien” surfen op onze site en (eventueel) je gegevens achterlaten.

   

  Resultaten 

  Samen met jullie (kind, jongere, ouders) maken we een plan hoe we gaan werken. We stellen een werkwijze voor waarvan wij verwachten dat het resultaat gaat geven en ons voor zullen inzetten. We kunnen niet een positief resultaat garanderen, omdat succes van meerdere factoren afhankelijk is, welke wij niet onder controle hebben. Als er na verloop van tijd geen verbeteringen meer zijn vast te stellen, is het beter te stoppen of de werkwijze aan te passen.

   

  Risico’s

  Onze contacten zijn gericht op het laten afnemen van de klachten en het beter laten verlopen van de ontwikkeling. Het hieraan werken kost inspanning. Klachten of lijdensdruk kunnen tijdelijk toe nemen. Het is belangrijk deze te melden in de contacten, zodat we er aandacht aan kunnen besteden en zo nodig de werkwijze kunnen aanpassen.

   

  Certificering 

  Onze praktijk heeft meerdere visitatietrajecten doorlopen en voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen en criteria voor praktijken aangesloten bij de Nederlandse Federatie voor Gezondheidszorg en ViV, en het  SKJ.

   

  Kwaliteitsstatuut 

  Gezinspraktijk Bloomm voldoet aan het kwaliteit statuut van de jeugdzorg en houdt zich aan de richtlijnen die SKJ heeft gegeven.

   

  Klachten  

  Als we werken kunnen wij dingen fout doen of dingen missen. Wacht alsjeblieft niet te lang met opmerkingen of klachten; hoe eerder wij het weten, hoe sneller wij het kunnen aanpassen.

  Collega´s bij Gezinspraktijk Bloomm werken vanuit hun eigen beroepsverantwoordelijkheid. Klachten en opmerkingen over inhoud, organisatie van zorg en facturen kun je met je eigen zorgverlener op nemen. Als je hier vervolgens niet uitkomt, kan je je klacht schriftelijk of per mail sturen naar info@praktijkbloomm.nl. De klacht wordt dan binnen 6 weken behandeld.

  Medewerkers van Gezinspraktijk Bloomm zijn allemaal aangesloten bij een eigen geschillencommissie en werken volgens de gedragsregels van hun eigen beroepsvereniging (NIP, NVO, SKJ, NFG, VIV. MFN en vallen onder het verenigingstuchtrecht.

   

  Aanpassingen algemene voorwaarden 

  Onze voorwaarden worden regelmatig aangepast aan nieuwe regels en inzichten. Op de site staat steeds de laatste versie, die de voorgaande versie vervangt. Door aanmelding stem je in met de algemene voorwaarden en aanpassingen die nodig zijn. Vergoedingen worden vastgesteld door gemeenten, verzekeraars, etc. en vallen buiten onze verantwoordelijkheid. Veranderingen in wetgeving en regelgeving moeten wij doorvoeren, voor zover verplicht gesteld.

  Heb je zelf aanvullingen of voorstellen om informatie beter weer te geven? Laat het ons weten.