Gezinspraktijk Bloomm                                             Therapie & Jeugdhulp            
         

Bewegingstherapie 

Beweging en (lichamelijk) contact zijn belangrijk in de ontwikkeling en in het leven van kinderen en jongeren. Samen spelen en bewegen vormen dan ook de basis van deze therapie. Psychomotorische therapie is een ervaringsgerichte vorm van hulpverlening voor kinderen en jongeren die (dreigen te) stagneren in hun ontwikkeling en dit in hun gedrag laten zien. De therapie heeft als doel de ontwikkeling weer in beweging te krijgen. 


Wat is bewegingstherapie?

De therapie bestaat uit sessies waarbij aan kinderen, jongeren en eventueel hun ouders bewegingsspelvormen of lichaamsgerichte werkvormen worden aangeboden. De therapeut helpt de kinderen, jongeren en hun ouders om van deze ervaringen te leren en de geleerde vaardigheden thuis of op school toe te kunnen passen.   

De therapie wordt als individuele therapie, of ouder en kind therapie aangeboden. De therapie vindt plaats in een daarvoor geschikte bewegingszaal. Binnen deze therapie wordt gebruik gemaakt van verschillende methodieken zoals: Bewegingsgerichte methodiek (sport en spel), Ouder-Kind Interactie Bewegingsspel/Sherborne samenspel en Affect regulerende therapie.   


Veel voorkomende problemen

  • Gedragsproblemen van kinderen  
  • Ontwikkelingsproblemen  
  • Opvoedingsproblemen  
  • Sociaal-emotionele problemen
  • Verwerking van traumatische ervaringen
  • Ouder-kind interactieproblematiek 

Contact met Gezinspraktijk Bloomm

Wil je meer weten over Gezinspraktijk Bloomm, dan mag je ons bellen via het telefoonnummer: 0611200331 of het contactformulier invullen, wij nemen dan contact met je op. Wij helpen je graag.