Gezinspraktijk Bloomm                                             Therapie & Jeugdhulp            
         

Kindertherapie Emmen

In deze therapie staat het kind met zijn of haar klacht centraal en niet de therapeut of de behandelmethode. De grondgedachte is dat het kind zelf (onbewust) weet wat het nodig heeft om het probleem op te lossen. Het kind onderzoekt samen met de kindertherapeut zijn hulpbronnen en oplossingen. Belangrijk hierbij is respect voor, en vertrouwen in het kind. De therapie richt zich op de binnenwereld van het kind, maar ook op zijn plek in het gezin en zijn relaties met de buitenwereld.

 

Doel van de therapie

Doel van de therapie is te zorgen dat je kind acceptatie krijgt over datgene waar het last van heeft en ontdekt dat er keuzemogelijkheden zijn. Je kind leert te vertrouwen op zijn of haar eigen kracht. Waar het uiteindelijk om gaat is dat je kind zich weer vrij kan ontwikkelen en zich gelukkiger, blijer en fijner voelt.

 

Invalshoeken

Waar andere vormen van hulpverlening gebruik maken van één invalshoek, kiest deze therapie voor observatie, onderzoek en behandeling vanuit zes verschillende invalshoeken/behandelmodellen. Deze integratieve aanpak maakt kindertherapie uniek.  

medisch model – gericht op medische, lichamelijke oorzaken;

stress model – gericht op de balans tussen draagkracht en draaglast;

gedragsmodel – gericht op het aan/afleren van gedrag;

cognitief model – gericht op de gedachten en gevoelens van het kind, die zorgen voor bepaald gedrag bij bepaalde gebeurtenissen;

systemisch model – gericht op communicatie en loyaliteit van het kind binnen de systemen/relaties rondom het kind (familie, school, vrienden);

psychoanalytisch model – gericht op onverwerkte zaken, nare ervaringen en trauma’s uit het verleden van het kind.

Al deze modellen en de daaraan gekoppelde therapeutische technieken en methodieken worden geïntegreerd in het behandelplan. Hierdoor ontstaat voor ieder kind een plan op maat.

 

Werkvormen

Er wordt gewerkt met allerlei interventietechnieken, zoals gesprekstechnieken, ontspanningsoefeningen, bewegen, visualisaties, therapeutische (kaart)spellen, creatieve werkvormen, oplossingsgerichte technieken, systemische interventies. De meeste kinderen ervaren de hulp als prettig door de laagdrempelige sfeer.


Contact met Gezinspraktijk Bloomm

Wil je meer weten over Gezinspraktijk Bloomm, dan mag je ons bellen via het telefoonnummer: 0611200331 of het contactformulier invullen, wij nemen dan contact met je op. Wij helpen je graag.