Gezinspraktijk Bloomm                                             Therapie & Jeugdhulp            
         

Ouderschap na scheiding - Omgangsmediation

Wanneer jij en je ex-partner samen kinderen hebben blijf je ondanks je scheiding als partners wel allebei ouder. We noemen dit ‘collega ouders’. Al heb je geen dagelijkse omgang, vanwege jullie kinderen blijf je lang op elkaar aangewezen. Vaak is het niet moeilijk om irritaties uit je voorbije huwelijk opnieuw te ervaren in de omgang rondom de kinderen. 

Omgangsmediation - ouderschap na scheiding  

Ouderschap na scheiding is een vorm van omgangsmediation voor gescheiden ouders van minderjarige kinderen die problemen ervaren, in de samenwerking, bij de opvoeding van hun kinderen. Met behulp van onder andere mediation, oplossingsgerichte gesprekstechnieken en motiverende gespreksvoering helpt deze methode ouders om constructiever te overleggen en samen te werken en kinderen om onbelast contact met beide ouders te hebben. 


Afspraken maken die voor beiden acceptabel zijn

We blikken terug op de afspraken die in een convenant zijn vastgelegd en blikken terug op afspraken die later gemaakt zijn en onderzoeken of al deze afspraken werken en nog steeds acceptabel en doelgericht zijn. We bakenen vervolgens af welke onderwerpen bespreekbaar zijn, en stellen vast welke omgangsvorm in de gespreksvoering voor jullie (niet meer) acceptabel is.  


Negatieve patronen uitbannen

Jullie blijven ‘in control’. We borgen dat er geen negatieve patronen uit jullie voorbije huwelijk een rol gaan spelen en je daardoor (weer) machteloze boosheid of onbegrip ervaart in het afspraken maken met je ex partner.

Tot slot controleren we of we werkbare afspraken gemaakt hebben die in het belang van jullie kinderen en waarmee beide partijen vrede kunnen hebben. We spreken vervolgens af wat we doen als deze afspraken niet blijken te werken en wat we doen als de ander zich er niet aan houdt of aan houden kan. We leggen de afspraken duidelijk vast.

 

En als de ander partij dit nou niet wil…

Het gebeurt regelmatig dat je ex-partner niet (of nog niet) bereid is met je in gesprek te gaan over zaken die voor jou in verband met jullie kinderen belangrijk zijn. Mediation is in zo’n geval (nog) niet mogelijk. Gezinspraktijk Bloomm biedt in dat geval ouderbegeleiding rondom omgang.

Je neemt contact op met Gezinspraktijk Bloomm en bespreekt, zonder dat je ex-partner daarbij betrokken hoeft te zijn, de zaken waar jij tegenaan loopt in de omgang met je ex-partner. We maken een inventarisatie van de mogelijke en gewenste toekomstige situatie.

We bespreken vervolgens de stappen die gezet kunnen worden. Indien gewenst gaan we samen (of gaan wij op basis van neutraliteit een gesprek aan met je ex-partner.

 

Mediation als beide partijen dat willen

Dit is de 1e stap op weg naar mediation. Mocht het zo zijn dat er uit deze interventies een mediation traject volgt, dan zullen wij deze mediation alleen leiden wanneer beide partijen dat willen. Mocht je ex-partner niet willen dat wij de mediation verzorgen, dan zullen wij een andere mediator aanbevelen.

Contact

Samen gaan we kijken naar de mogelijkheden. Wil je meer weten over Gezinspraktijk Bloomm en wat we met betrekking tot jullie situatie kunnen betekenen. Neem dan contact met ons op via het telefoonnummer: 0611200331 of via het contactformulier