Belangrijke wijziging:                          Per 1 mei 2022 is Gezinspraktijk                                  Bloomm overgenomen door:                                               Vita jeugdhulp            
                 

Gezinspraktijk Bloomm helpt bij verschillende problemen. 

Bij Gezinspraktijk Bloomm weten we dat problemen en tegenslagen horen bij het leven, helaas komt dit ook voor bij een kinderleven. Het kan zijn dat je als ouder merkt dat bepaalde problemen in de loop van tijd niet verminderen, maar soms verergeren. Je kunt je echt zorgen maken, omdat je ziet dat je kind niet zichzelf kan of durft te zijn. Wanneer je merkt dat de problemen niet vanzelf over gaan en je bent bang dat ze de ontwikkeling van je kind in de weg staan, ben je welkom bij Gezinspraktijk Bloomm. 

Emotionele problemen

Emotionele problemen bij kinderen en jongeren gaan vaak samen met verschillende reeks aan klachten. Het kan gaan om onzekerheid, perfectionisme, angsten, verdriet, depressie, eenzaamheid, boosheid, somberheid, suïcidegedachten, pijnklachten, oververmoeidheid, piekeren, verwarring over de eigen identiteit enz. Veel kinderen met emotionele problemen laten ook gedragsproblemen zien. Heel raar vinden wij dit niet, want wanneer je niet lekker in je vel zit, is het moeilijk om je wel zo te gedragen. Kinderen en jongeren worden geblokkeerd in hun verder ontwikkeling en dit kan weer nieuwe ontwikkelpunten geven. Meer info >>


Rouwverwerking bij kinderen 

Kinderen rouwen anders dan volwassenen, maar iedereen maakt ingrijpende verliezen mee. Een verlies is niet  alleen door sterven, maar verlies kan ook gaan om ouders die gaan scheiden, een docent die stopt met lesgeven, een vriendschap die stopt. Ook voor kinderen en jongeren zijn dit aangrijpende gebeurtenissen. Eén van de heftigste verliezen is het verlies van een dierbare door overlijden. Na een verlies laten volwassenen en kinderen verschillende reacties zien, dit noemen we rouwen. We verwerken op deze manier ons verlies. Meer info >>


Problemen op school/ leerproblemen

Kinderen en jongeren zijn een groot deel van de week op school. Ze leren nieuwe dingen, hebben vrienden en ontwikkelen zich. Het is belangrijk dat een kind of jongere zich op school op zijn gemak voelt, zijn talenten kan benutten en wordt geholpen rond punten die moeilijk gaan. Bloomm & Co help hierbij. Meer info >>

 

Gedragsproblemen Emmen

Veel kinderen en jongeren hebben een reden om gedragsproblemen te laten zien. Bijvoorbeeld: niet luisteren,  veel alleen willen zijn, buitengesloten worden, heel druk zijn, gepest worden, zelf pesten, problemen met regels, heel gevoelig zijn en veel huilen, niet met teleurstellingen om kunnen gaan, veel ruzies, eetproblemen, slaapproblemen, zelfbeschadiging, seksuele problemen enz. Vaak zijn er ook emotionele problemen; als je houding niet prettig is, dan gaat een kind zich ook niet lekker voelen. Het blokkeert de verdere ontwikkeling en veroorzaakt ook veel nieuwe uitdagingen. De oorzaken van problemen in gedrag zijn verschillend. Hier gaan we samen naar kijken, onderzoeken hoe het komt dat je vast loopt en oplossingen bedenken. Meer info >>

 

ADHD en ADD 

Tegenwoordig hoor je veel mensen over ADHD en ADD. Het is een opsomming van kenmerken waarbij kinderen, jongeren en volwassenen zich zich minder goed kunnen concentreren, drukker zijn en impulsiever reageren. Bij Bloomm & Co diagnosticeren wij niet, maar begeleiden we veel kinderen en jongeren met ADHD en ADD. Wij kijken naar het kind en niet perse naar de diagnose die gesteld is. Wij durven hierbij anders te kijken en zullen ook de neurologische verbindingen bekijken (reflexintegratie).  ADHD en ADD kan de ontwikkeling en het dagelijkse leven ernstig verstoren. Kinderen en jongeren kunnen leerachterstanden krijgen, doordat ze minder goed kunnen opletten. Met vriendjes kan het lastig zijn, omdat ze vaak te impulsief reageren. Thuis kunnen ze gewone taken vaak niet soepel uitvoeren. Door ouders en leerkrachten moeten ze vaker gecorrigeerd worden, waardoor hun zelfbeeld negatief kan worden. Meer info >>


Neem contact op met Gezinspraktijk Bloomm 

Alle vragen kunnen bij Bloomm gesteld worden. Wij denken en kijken met jullie mee en onderzoeken welke hulpvorm past bij jullie situatie. Deze passende hulp kan bij Bloomm zijn, maar ook bij collega´s wanneer wij denken dat daar meer specialisatie is. Wij zijn er voor jou en je gezin. Wij zullen niet oordelen, maar ontvangen. Uitleg geven over jullie situatie kan al veel opluchting geven. Alles doen wij in overleg met jou en je gezin. Uiteindelijk ben jezelf regiehouder. Je mag contact opnemen via het telefoonnummer: 0611200331 of vul het contactformulier in.