Belangrijke wijziging:                          Per 1 mei 2022 is Gezinspraktijk                                  Bloomm overgenomen door:                                               Vita jeugdhulp            
                 

Hulp bij ADHD en ADD Emmen

ADHD en ADD  is een opsomming van kenmerken waarbij  kinderen, jongeren en volwassenen zich zich minder goed kunnen concentreren, drukker zijn en impulsiever reageren. Het kan de gewone ontwikkeling en het dagelijkse leven ernstig verstoren.  Kinderen en jongeren kunnen leerachterstanden krijgen, doordat ze minder goed kunnen opletten. Met vriendjes kan het lastig zijn, omdat ze vaak te impulsief reageren. Thuis kunnen ze gewone taken vaak niet soepel uitvoeren. Door ouders en leerkrachten moeten ze vaker gecorrigeerd worden, waardoor hun zelfbeeld negatief kan worden. 

Naast de drukke variant ADHD kennen we ook de rustige variant; ADD. Dan heb je wel moeite om je te concentreren, maar bent niet vaak impulsief.  Het valt vaak minder snel op.

Bij  ADHD en ADD moeten ouders en school een aangepaste stijl van opvoeden ontwikkelen. Als de kinderen groter worden moet niet alleen de omgeving kunnen omgaan met het probleem, maar moeten de kinderen er zelf ook mee om leren gaan. In de loop van de jaren kunnen problemen hierdoor milder worden.

Voor aanpassing of instellen van eventuele medicatie verwijzen wij altijd door naar een kinderpsychiater of kinderarts. Medicatie is in onze visie een therapie die tijdelijk effect heeft. Het kan helpen een moeilijke periode te overbruggen of een verandering op gang te brengen. Medicatie alleen heeft op de lange termijn geen effect.

Hulp bij ADHD en ADD Emmen

Bij Bloomm & Co bieden wij hulp voor kinderen en jongeren met ADHD en ADD en hun ouders door middel van: 


Psycho-educatie  

Psycho-educatie bestaat uit het informeren van kind, ouders, leerkrachten en eventueel andere naasten over ADHD/ ADD en de behandeling hiervan. Psycho-educatie aan ouders en kinderen is de belangrijkste eerste stap in de behandeling, voordat andere interventies worden gestart. Naast mondelinge psycho-educatie wijzen wij ouders en kinderen op aanvullende publicaties en boeken.


Gedragstherapie

Tijdens gedragstherapie leren ouders en leerkrachten om de leefwereld van het kind te structureren, gewenst gedrag te belonen en passend te reageren op ongewenst gedrag. Dit beïnvloedt indirect het gedrag van het kind. Gedragstherapie leidt tot een vermindering van probleemgedrag, een betere relatie tussen ouder en kind en een meer taakgerichte houding in de klas. 


Training Sociale vaardigheden

Veel kinderen met ADHD ervaren moeilijkheden in sociale contacten. Tijdens een sociale vaardigheidstraining oefenen kinderen sociale vaardigheden, zodat contacten met anderen verbeteren.

Contact met Gezinspraktijk Bloomm 

Wil je graag hulp voor je kind of gezinsbegeleiding? Meld je hier dan aan. Ook voor vragen kun je mailen via info@praktijkbloomm.nl, niets is te gek en jullie zijn welkom.