Belangrijke wijziging:                          Per 1 mei 2022 is Gezinspraktijk                                  Bloomm overgenomen door:                                               Vita jeugdhulp            
                 

Emotionele & gedragsproblemen bij kinderen

Emotionele problemen omvatten een hele reeks klachten. Het kan gaan om bijvoorbeeld onzekerheid, een gevoel perfect te moeten zijn, angsten, verdriet, depressie, eenzaamheid, boosheid, somberheid, suïcidegedachten, pijnklachten, oververmoeidheid, piekeren, verwarring over de eigen identiteit enz. Emotionele problemen gaan vaak samen met gedragsproblemen; als je je niet lekker voelt, ga je je ook niet prettig gedragen. Het blokkeert je verdere ontwikkeling en veroorzaakt ook veel nieuwe problemen.  

Kinderen en jeugdigen kunnen moeilijkheden ervaren tijdens het opgroeien. Deze moeilijkheden kunnen zich voordoen binnen de opvoeding, het sociaal-emotionele, gedragsmatige en/of binnen verschillende leergebieden. Soms wordt de normale ontwikkeling van een kind of jeugdige belemmerd door een psychische aandoening. Er wordt dan gesproken van een ontwikkelingsstoornis. Sommige aandoeningen zijn blijvend, andere tijdelijk van aard.

Bij Gezinspraktijk Bloomm kijken wij gericht mee en waar nodig zullen we onderzoek doen als er sociaal-emotionele en/of gedragsmatig problemen zijn of een vermoeden van een ontwikkelingsstoornis. Echter wij diagnosticeren niet. Tevens begeleiden wij kinderen en jeugdigen met sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen. 


Sociaal-emotionele problemen

Een pasgeboren baby is kwetsbaar en hulpeloos, maar groeit en ontwikkelt zich volop. Langzaam neemt de baby zijn omgeving steeds beter waar en reageert daarop. Er ontstaat een emotionele band tussen de baby en zijn ouders. Naast ouders ontstaat er ook een emotionele band met broertjes, zusjes, grootouders en vriendjes of vriendinnetjes. Door de interactie met anderen bouwt een kind een beeld van zichzelf, de ander en wereld op. Ook leert een kind sociale vaardigheden en om te gaan met moeilijke situaties. Een kind wordt in toenemende mate bewust van zijn emoties en krijgt er steeds meer grip op. Sommige kinderen ondervinden problemen in hun sociale en emotionele ontwikkeling. Signalen hiervan zijn weinig zelfvertrouwen hebben, een negatief zelfbeeld, faalangst, sociaal angstig, lichamelijke klachten zoals buikpijn en hoofdpijn, stil, teruggetrokken en somber zijn, gepest worden of overgevoelig zijn. Soms is de angst of de somberheid zo ernstig dat er gesproken wordt van een angststoornis  of een  depressieve stoornis. Ook wanneer er heftige gebeurtenissen hebben plaatsgevonden kan dat nadelige gevolgen hebben voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.


Gedragsproblemen

Ieder kind gedraagt zich weleens tegendraads, brutaal, opstandig of agressief. Als dit gedrag vaker voorkomt en zorgt voor belemmeringen bij het kind en zijn omgeving dan kan er sprake zijn van een gedragsprobleem of gedragsstoornis. Gedragsproblemen komen in verschillende vormen en gradaties voor. Het kan zijn dat een kind vaak niet luistert naar zijn ouders en regelmatig ruzie heeft met anderen. Het gedrag van dit kind kan zowel thuis als op school zorgen voor problemen. Ook kan een kind gedragsproblemen krijgen in combinatie met een ander probleem, zoals ADHD of autisme


Ontwikkelingsstoornissen

Een ontwikkelingsstoornis is een aandoening die de normale ontwikkeling bij kinderen of adolescenten belemmert of van de normale ontwikkeling afwijkt. Kinderen met een ontwikkelingsstoornis gedragen zich anders en leren niet dezelfde dingen als hun leeftijdsgenoten. Er zijn verschillende groepen ontwikkelingsstoornissen:

 •  Aandachttekort- en gedragsstoornissen (ADHD, ODD en CD)
 •  Pervasieve ontwikkelingsstoornissen (o.a. autistische stoornis, Asperger, PDD-NOS)
 •  Leerstoornissen (o.a. dyslexie en dyscalculie)
 •  Zwakzinnigheid
 • Stoornissen zoals: separatieangst, hechtingsstoornis en selectief mutisme 
 • Communicatiestoornissen
 • Motorische stoornissen
 • Tic stoornissen
 • Eetstoornissen

  Contact met Gezinspraktijk Bloomm 

  Wil je graag hulp voor je kind of gezinsbegeleiding? Meld je hier dan aan. Ook voor vragen kun je mailen via info@praktijkbloomm.nl, niets is te gek en jullie zijn welkom.