Belangrijke wijziging:                          Per 1 mei 2022 is Gezinspraktijk                                  Bloomm overgenomen door:                                               Vita jeugdhulp            
                 

Hulp bij opvoedingsproblemen Emmen

Het opvoeden van kinderen kan ervaren worden als een lastige taak. Kinderen krijgen verschillende ontwikkelingsperiodes en als ouders wil je de opvoedingsvaardigheden laten aansluiten. Duidelijke grenzen en regels stellen is soms nodig om ander gewenst gedrag te krijgen, maar soms lukt het niet om te corrigeren en te sturen in het gedrag. Kinderen luisteren moeizaam en het gedrag van kinderen kan extremer worden. en langer aanhouden dan wat wenselijk is. In dit geval kan er sprake zijn van opvoedingsproblemen. Een opvoedingsprobleem is vaak het gevolg van een gedragsprobleem en andersom.

Kenmerken van opvoedingsproblemen

Opvoedingsproblemen worden in veel situaties door ouders ervaren, maar ook school kan problemen ervaren omdat deze kinderen vaak moeilijk te corrigeren zijn. Ouders kunnen controle verlies ervaren en angst voelen over de toekomst. Vanuit onmacht kun je soms keuzes maken om je kind te willen beschermen. De kwetsbaarheid van je kind voelen, maakt dat je als ouders bezorgd wordt of het op school wel goed gaat en er voldoende aansluiting wordt gevonden. Wij krijgen vaak vragen over hoeveel discipline en controle nodig is en hoeveel vrijheid een kind moet krijgen. Kinderen kunnen daarentegen druk ervaren vanuit hun ouders, waardoor het steeds moeilijker wordt het gewenste gedrag te vertonen.

 

De gevolgen van opvoedingsproblemen                                                  

Wanneer ouders opvoedingsproblemen ervaren en hier geen oplossing voor vinden, dan kan dit vervelende gevolgen hebben op het welbevinden van jullie hele gezin. Wanneer er sprake is van opvoedingsproblemen ontstaat er vaak een negatieve spiraal van gedrag tussen de verschillende gezinsleden wat zonder hulp moeilijk te doorbreken valt. Hierdoor kunnen ouders gevoelens van machteloosheid ervaren. Kinderen kunnen zich steeds meer gaan afzetten tegen hun ouders en luisteren steeds minder goed. Zij kunnen last krijgen van somberheidgevoelens en (ernstige) gedragsproblemen ontwikkelen.

 

Tips bij opvoedingsproblemen                                                                        

Wij willen jullie een aantal tips geven, maar wij realiseren ons dat deze tips niet bij elke situatie aansluit. Ieder gezin heeft een andere aanpak nodig en hier willen wij vanuit Bloomm bij aansluiten. De persoon die vanuit Gezinspraktijk Bloomm bij jullie gezin is en jullie situatie kent, zal beter in kunnen springen op jullie individuele behoeftes.


Kinderen leren gewenst gedrag aan door dit op een goede manier te prijzen en aan te moedigen:

  • Wees specifiek: zeg niet “goed zo, goed gedaan”, maar benoem liever wat er dan precies goed gedaan is. 
  • Prijs direct wanneer zich gewenst gedrag voordoet, dan is het effect veel groter. 
  • Geeft na een compliment niet direct een verwijt: dus niet “wat goed dat je meteen je handen komt wassen, kun je dat niet iedere dag zo doen?” zo wordt het compliment ontkracht. 
  • Maak eventueel een lijstje met gewenst gedrag dat extra gestimuleerd moet worden. Het is goed om daar dan extra op te letten (denk bijvoorbeeld aan huisregels).
  • Vermijd discussies en maak geen oogcontact. 
  • Houd vol (tenzij gedrag echt te ver gaat, met schoppen of slaan). 
  • Afleiden wanneer het boze gedrag stopt en vervolgens beginnen over iets anders. Wanneer het kind dan weer boos wordt, dit gedrag wederom negeren. 
  • Afwenden, maar wel in de ruimte blijven. Begin het liefst neutrale opmerkingen te maken over iets wat wordt gezien of gedaan of begin een neutraal gesprekje met een ander.  


Opvoedingsproblemen, hoe nu verder bij Bloomm?

Gezinspraktijk Bloomm zal samen met het gezin de situatie in beeld brengen. Er zijn namelijk geen kant en klare oplossingen voor problemen waar ouders tijdens de opvoeding tegenaan lopen. Vaak kunnen we opvoedingsproblemen verminderen door (intensieve) ouderbegeleiding en begeleiding van het kind zelf, waarbij we samen kijken naar mogelijke oplossingen voor het probleem. Wij denken vanuit verschillende hoeken en vinden niks raar. We durven buiten kaders te denken en vragen daarbij ook verantwoordelijkheid van ouders. Want soms is een traject best intensief. Het is uiteindelijk jullie traject en als jullie het anders willen, dan kan dan ook samen met Gezinspraktijk Bloomm 

Contact met Gezinspraktijk Bloomm 

Wil je graag hulp voor je kind of gezinsbegeleiding? Meld je hier dan aan. Ook voor vragen kun je mailen via info@praktijkbloomm.nl, niets is te gek en jullie zijn welkom.