Belangrijke wijziging:                          Per 1 mei 2022 is Gezinspraktijk                                  Bloomm overgenomen door:                                               Vita jeugdhulp            
                 

Problemen na een scheiding Emmen

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis voor kinderen. Sommige kinderen krijgen daardoor problemen: ze worden bijvoorbeeld agressief, angstig of erg somber, of ze krijgen problemen op school doordat ze zich slecht kunnen concentreren. Ook voor ouders is een nieuw balans vinden in het ouderschap soms heel lastig. Gezinspraktijk Bloomm kan jullie hierbij helpen.  

Preventieve begeleiding

Het liefst begeleiden wij een kind aan het begin van het scheidingsproces, omdat er dan vaak meer kansen zijn om in te grijpen voordat het echt mis kan gaan. Voor ouders en kinderen die aan het begin van een scheiding staan heeft Gezinspraktijk Bloomm systeemtherapie gericht op echtscheiding en ouderschap en daarnaast hanteren wij de KIES methode.

 

Hulp bij scheidingsproblemen

Helaas zijn er ook veel kinderen die al een hoop problemen hebben ontwikkeld ten gevolge van de scheiding van hun ouders. Voor deze kinderen bieden wij begeleiding op maat en gebruiken wij daarnaast de methode KIES. Voor het maken van een afspraak of voor vragen kun je ons bellen op 0611200331 of je mag ons contactformulier invullen.

 

Beschermende factoren                                   

Hieronder wordt aangegeven wat belangrijk de beschermende factoren zijn die uit verschillende onderzoeken naar voren zijn gekomen. Beschermende factoren zijn factoren die de kans op negatieve gevolgen voor kinderen verkleinen. 

  • Zo min mogelijk confrontatie met ouderlijke conflicten. Een van de grootste voorspellers van negatieve gevolgen voor kinderen is de scheiding waarin er veel conflicten (blijven) bestaan tussen de ouders. Als ouders in staat zijn conflicten te beheersen en over de kinderen blijven communiceren, dan zijn de gevolgen voor kinderen meestal minder ernstig.
  • Een goed functionerende thuiswonende ouder. De periode rondom de scheiding is een moeilijke tijd waardoor ouders vaak niet optimaal functioneren. Dat is heel begrijpelijk: een scheiding is een pijnlijk, langdurend proces waarin het tijd kost je weer aan te passen aan de nieuwe situatie. Het is echter goed om te beseffen dat het van belang is voor je kind om emotioneel beschikbaar te zijn. Dat wil zeggen oog hebben voor de zorgen en problemen van je kind en hierover praten met elkaar. Een minder voor de hand liggende beschermende factor is het ontvangen van kinderalimentatie. De uitwonende ouder geeft hiermee het kind het gevoel dat het nog belangrijk gevonden wordt. Daarnaast is het, ook vanuit materieel oogpunt, een belangrijke beschermende factor. 
  • Autoritatief ouderschap. Juist na een scheiding hebben kinderen behoefte aan enerzijds warmte en anderzijds structurering en controle. Het is goed om als ouders te beseffen dat dit voor de kinderen een essentiële bron van veiligheid en stabiliteit is, juist in de turbulente tijd rondom de scheiding. Een valkuil is dan ook dat je als ouder inconsequenter wordt, regels makkelijker laat varen en minder communiceert met je kind.
  • Vaardigheden van het kind zelf. Dit zijn vaardigheden die het kind ontwikkeld heeft om problemen het hoofd te bieden (probleemoplossend vermogen) en vaardigheden die te maken hebben met hoe het kind omgaat met zichzelf, met anderen en met zijn omgeving (sociale competentie).
  • Steun van de sociale omgeving. Het is van belang dat het kind terecht kan bij en zich begrepen voelt door belangrijke personen in zijn leven zoals, familie, buren, leerkrachten, enz. 
  • Toegang tot therapeutische interventies. De mogelijkheid voor kinderen om gebruik te maken van ondersteunende programma’s, speciaal opgesteld voor kinderen van gescheiden ouders.

Neem contact op met Gezinspraktijk Bloomm

Het is niet de scheiding zelf die kinderen problemen bezorgt, maar de manier waarop de ouders met de kinderen omgaan en de kwaliteit van de opvoeding na de scheiding. (Citaat uit: Kind van gescheiden ouders, Edward Teyber) Neem voor meer informatie contact met ons op. Dit kan door te bellen naar 0611200331, of vul ons contactformulier in.