Belangrijke wijziging:                          Per 1 mei 2022 is Gezinspraktijk                                  Bloomm overgenomen door:                                               Vita jeugdhulp            
                 

Sherborne Emmen bij Gezinspraktijk Bloomm 

Sherborne bewegingstherapie is een therapie die wij gebruiken om samen met ouders kinderen via bewegingsspelletjes vertrouwen te laten ontwikkelen in contact, in zichzelf en in elkaar. Het is een speelse therapievorm die aansluit bij de bewegingsbehoefte en spelbehoefte van kinderen. We werken met het kind en de ouders/opvoeders. Het spel geeft plezier. Zorgvuldig ingezet helpt het een kind om zich meer stevig te gaan voelen, zich te kunnen ontspannen in contact en plezier in het samenwerken met zijn ouders of opvoeders weer op gang te brengen.

Wat is Sherborne?

Sherborne is een methode waarmee kinderen door middel van lichaamscontactspelletjes leren om goed op hun eigen lichaam en dat van anderen af te stemmen. Door afwisselend samen te werken, te ervaren dat er voor je gezorgd wordt en door het inzetten van eigen kracht groeit hun zelfvertrouwen en lichaamsbewustzijn. Ze leren hoe ze op een prettige manier contact kunnen maken en zich kunnen uiten door middel van lichaamstaal. Sherborne is uniek in het scala van sociale vaardigheidsprogramma’s omdat het een methode is die spelen, aanraken en bewegen als uitgangspunt heeft. Het leren gebeurt door voelen, beleven en mogelijkheden onderzoeken.

 

Doel van Sherborne

De Sherborne-pedagogiek stimuleert de motorische, cognitieve en affectief-emotionele ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen en volwassenen. Ze gaat uit van 2 universele menselijke basisbehoeften, namelijk:

  • De behoefte om in contact te zijn met zichzelf, zich thuis te voelen in het eigen lichaam en er controle over te hebben. Als aan deze behoeftes goed voldaan is geeft dat een kind zelfvertrouwen en zelfbewustzijn;
  • De behoefte om met anderen relaties aan te kunnen gaan en ze te onderhouden. Als een kind dit goed ontwikkelt geeft dat vertrouwen in anderen.

De oefeningen grijpen terug op vroeg kinderlijke lichaamsspelletjes en de basale motorische ontwikkeling van kinderen van 0-2 jaar. In spel worden oefeningen aangeboden die lichaamsbewustzijn, ruimtebewustzijn (persoonlijke ruimte, gedeelde ruimte met anderen) en relaties met anderen creëren. Deelnemers leren zichzelf en elkaar aanraken en met elkaar spelen op een positieve, veilige en prettige manier. Een Sherborne-begeleider heeft een zogenaamde “sensitief responsieve” houding, d.w.z. dat hij of zij tijdens een sessie steeds aansluit bij de lichaamstaal en mogelijkheden van deelnemer(s). 

Wil je meer weten over Sherborne bij Gezinspraktijk Bloomm?

Je bent altijd welkom bij Bloomm. Neem telefonisch contact op 0611200331 of vul het contactformulier in voor een afspraak bij Gezinspraktijk Bloomm.