Belangrijke wijziging:                          Per 1 mei 2022 is Gezinspraktijk                                  Bloomm overgenomen door:                                               Vita jeugdhulp            
                 

Rouwverwerking Emmen kan bij Gezinspraktijk Bloomm  

Ieder mens maakt ingrijpende situaties en verliesmomenten mee: dit kan door sterven, maar ook door het leven. Bijvoorbeeld wanneer iemand werkloos wordt, een scheiding doormaakt, verlies van een vriend of vriendin of verlies van gezondheid. Eén van de ingrijpendste verliezen is het verlies van een dierbare door  overlijden. Rouw is een reeks van reacties en gevoelens die ontstaan na of rondom een verlies. Rouwen wordt gezien als verwerking van een verlies. 

Rouw bij kinderen

Het rouwproces bij kinderen komt meestal enkele weken of maanden na het verlies op gang. In de periode van rouw is het voor kinderen is het belangrijk dat ze binnen hun omgeving veiligheid en stabiliteit ervaren. Kinderen laten soms hun verdriet niet zien om niet voor "klein" aangezien te worden of om bijv. de ouders te beschermen.

Gevoelens van plezier en verdriet kunnen elkaar snel afwisselen. Dit betekent niet dat zij niet geraakt zijn door het verlies. Kinderen vanaf ongeveer zes jaar gaan meer besef krijgen over onomkeerbaarheid. Bij sommige kinderen kan het angst oproepen omdat ze nog moeilijk kunnen bevatten wat dat inhoudt. Schuldgevoelens kunnen optreden ("Als ik toen niet boos geworden was, dan......"). Kinderen willen deze gevoelens niet altijd voor zichzelf of voor de omgeving erkennen, of ze weten niet hoe ze dit kunnen uiten en hierdoor kunnen gedragsproblemen ontstaan. Ook kunnen ze worden vertaald in slecht slapen, slecht eten of gezondheidsklachten.


Rouw bij jongeren vanaf 12 jaar 

Een jongere rouwt met het bewustzijn van een adolescent, terwijl een volwassene misschien andere verwachtingen kan hebben van de jongere. Omdat een jongere na een verlies kwetsbaarder is, is het voor hen niet gemakkelijk om over gevoelens te praten. Bovendien zullen maar weinig leeftijdgenoten deze gevoelens uit ervaring kunnen herkennen.     

Reacties die bij rouwende jongeren kunnen horen zijn: 

  • ontreddering, opstandigheid, terugtrekken in zichzelf, niet accepteren van enige bemoeienis
  • spijbelen, risicovol gedrag (het uitdagen van de dood), drugsgebruik enzovoort    
  • bij verlies van een van de ouders krijgen of nemen jongeren soms teveel verantwoordelijkheid in het gezin

Het is van belang dat jongeren de ruimte krijgen te rouwen zoals zij dat zelf willen. Zij kunnen een grote verbondenheid ervaren met diegenen die hen die gelegenheid bieden. Het is goed om jongeren te stimuleren hun verdriet te delen met anderen, met name met hun vrienden en vriendinnen.


Begeleiding bij afscheid

Kinderen hebben hulp nodig bij het omgaan met het verlies (de dood van een dierbare) waarmee ze geconfronteerd worden. Ze zijn nog volop in ontwikkeling (geestelijk en lichamelijk) en hebben nog niet de levenservaring die volwassenen hebben. de volwassenen zullen de beslissingen maken, maar het is hierbij  uitermate belangrijk dat de kinderstem gehoord wordt en dat ze betrokken worden bij het afscheid.

In sommige situaties is het zoeken van professionele steun raadzaam of zinvol. Bloomm & Co heeft hiervoor meerdere mogelijkheden (verschillende vormen van rouwbegeleiding) in huis. 

Neem gerust contact op met Gezinspraktijk Bloomm

Wil je meer informatie over Kind en rouw, neem dan telefonisch contact met ons op via: 0611200331 of vul het contactformulier in en dan nemen wij contact met je op.