Gezinspraktijk Bloomm                                             Therapie & Jeugdhulp            
         

Aanmelden Jeugdigen bij Gezinspraktijk Bloomm 

Ouders en/of jeugdigen mogen zelf aanmelden bij Gezinspraktijk Bloomm. Gezinspraktijk Bloomm kan met jeugdhulp starten d.m.v. een verwijsbrief van een bevoegde verwijzer. Dit is een huisarts, kinderarts, via de GGD arts, Centrum jeugd en gezin, Gezinsvoogd en via een beschikking van de rechtbank. Een particulier traject is ook mogelijk. 

Aanmelden jeugdigen bij Gezinspraktijk Bloomm

Kinderen tot en met 12 jaar worden aangemeld door hun gezaghebbende ouders. Jeugdigen van 13 tot en met 15 jaar mogen zichzelf aanmelden met toestemming van (beide) gezaghebbende ouders. Boven de 16 jaar is geen toestemming van de ouders meer nodig 


Akkoordverklaring ouders 

Bij kinderen en jongeren onder de 16 jaar moeten (de met gezag belaste) ouders of voogd toestemming geven voor de in te zetten zorg. 

Er moet tevens toestemming gegeven worden voor het delen van informatie met een ieder die niet betrokken is bij het hulpverleningstraject. Wanneer een kind ouder is dan twaalf jaar dan tekenen zowel de ouders als het kind voor de toestemming. In het document Informed consent worden alle gemaakte afspraken opgenomen en door ouders ondertekend. Hieronder kunt u het document downloaden.

Het document kunt u hier downloaden: Informed consent jeugd

 

Kennismaken

Wanneer er een aanmelding bij Gezinspraktijk Bloomm binnenkomt, dan zullen jullie worden uitgenodigd en starten we met een intakegesprek. Wij willen samen onderzoeken of jullie bij ons op de juiste plek zijn. Een klik met ons is de basis van ons werken. Dat geeft namelijk vertrouwen en ruimte.  

Samen maken we vervolgens een ontwikkelingsplan met doelen, werkpunten en afspraken. Het plan is een leidraad en kan gaandeweg worden bijgesteld. Elk traject wordt met jullie afgestemd. 

Contact

Je mag altijd bellen voor informatie. Op maandag, dinsdag en donderdag tussen 09:00 en 12:00 uur is het mogelijk  om te bellen en eventueel een afspraak maken. Renate zal dan de telefoon opnemen. Zij kan je alles vertellen over onze werkwijze. Op andere tijden mag je de voicemail inspreken, wij bellen dan zo snel als mogelijk terug. We willen wel aangeven dat het terugbellen voor ons een uitdaging is tussen alle gesprekken door. Wij raden dan ook aan om op de dagen te bellen wanneer ons officemanager aanwezig is. Je mag ons ook een e-mail sturen, dit kan naar: info@praktijkbloomm.nl. Daarnaast is het mogelijk om het contactformulier in te vullen: