Gezinspraktijk Bloomm                                             Therapie & Jeugdhulp            
         

Corona

Binnen onze praktijk hanteren wij de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent het volgende:

 

Ziekteverschijnselen

 • Bij (lichte)verkoudheidsklachten, niezen en hoesten wordt gevraagd om thuis te blijven en gaat de afspraak in de praktijk niet door. De afspraak hiervoor kan korter dan 24 uur voor de afspraak afgemeld worden.
 • Bij corona-gerelateerde klachten van gezinsleden blijven de kinderen ook thuis. (meer dan 38 graden koorts, met luchtwegklachten of hoesten)
 • Als wij verkoudheids- of ziekteverschijnselen hebben (koorts, verkoudheid, niezen, hoesten, benauwdheid), zullen wij ook de afspraak afzeggen.

 

Hygiëne en omgang

 • Kinderen komen alleen naar de praktijk, of worden door één persoon naar de praktijk     gebracht.
 • In het gebouw geldt een mondkapjes plicht.
 • Ouders komen niet mee naar boven. Ze blijven beneden in de wachtruimte wachten.
 • Bij binnenkomst in het gebouw wordt u en uw kind verzocht om de handen te desinfecteren met het daarvoor aanwezige desinfectiemiddel wat naast de receptie staat. Na afloop van de therapiesessie zal nogmaals de handen gewassen worden met water en zeep die hiervoor in de praktijk aanwezig is.
 • We houden ons aan de 1,5 meter afstand in contact met kinderen ouder dan 12 jaar, en proberen deze afstand zo veel mogelijk te houden met kinderen in de basisschoolleeftijd.
 • Oudergesprekken worden gevoerd met inachtneming van de 1,5 meter afstand en de overige  hygiëne maatregelen.

Spelkamer en wachtruimte beneden

 • Het verzoek is om de tijd in de wachtruimte zo kort mogelijk te houden, zodat contact met anderen beperkt wordt. Meldt u zich maximaal 5 minuten voor de afspraak, liever niet eerder.
 • Als het niet mogelijk is om zonder andere gezinsleden te komen, vragen we u om buiten te wachten totdat uw kind aan de beurt is.
 • Speelgoed dat moeilijk schoon te maken is wordt (tijdelijk) verwijderd uit de spelkamer.
 • Het overige speelgoed, materialen en oppervlakten zullen zo goed mogelijk    schoongehouden worden, maar het is niet mogelijk om alles te desinfecteren tussen de verschillende therapiesessies in. Zodoende worden de handen ook na iedere sessie schoongemaakt van zowel de therapeut als de cliënt.


Afspraken

We zullen zo veel mogelijk de afgesproken momenten voor de therapiesessies aanhouden. Het is helaas agenda technisch niet mogelijk om rekening te houden met de schooltijden van uw kind voor wat betreft de afspraken binnen de praktijk.

Wij zullen de actuele Coronamaatregelen volgen. Bij veranderingen in het beleid zal steeds overwogen worden wat mogelijk en wenselijk is. Mochten zich in uw situatie veranderingen voordoen, dan horen wij het ook graag.  

Hartelijke groet,    

Het team van Gezinspraktijk Bloomm