Belangrijke wijziging:                          Per 1 mei 2022 is Gezinspraktijk                                  Bloomm overgenomen door:                                               Vita jeugdhulp            
                 

Praktische informatie voor verwijzers

Gezinspraktijk Bloomm biedt mentale hulp en begeleiding aan kinderen, jeugdigen, gezinnen en volwassenen. Wij zijn er voor kinderen, jongeren en volwassenen die hulp nodig zijn rondom diverse gebieden. Wij werken zowel individueel als met kleine groepen.

Beste verwijzers,

De komende periode zal er binnen onze organisatie sprake zijn van verminderde bezetting. Dat heeft te maken met een aantal uit en instromende collega’s. Hierdoor kan het zijn dat nieuwe aanmeldingen minder snel opgepakt kunnen worden.


Met vriendelijke groet, 

Linda van der Werf (praktijkhouder) namens ons hele team.


Aanmelden voor jeugdhulp 

Om te kunnen starten hebben we een verwijzing nodig van een formele verwijzer. Deze verwijzing moet zo volledig mogelijk worden ingevuld.
Als formele verwijzers gelden: 

  • Gemeente volgens de procedure van de desbetreffende gemeente 
  • Huisarts 
  • GGD arts 
  • Medisch specialist, bijv. een kinderarts 
  • Rechtbank

Gezinspraktijk Bloomm staat voor systemisch werken: Kinderen en jongeren zijn onlosmakelijk verbonden met hun ouders en hun (sociale) omgeving. Dit betekent dat we waar nodig deze omgeving, ouders en bijvoorbeeld de school, betrekken bij de behandelingen. Wij bieden hulp op maat met een kleinschalig en persoonlijk karakter.


Procedure na aanmelding

Nadat we de verwijzing hebben ontvangen, het dossier is aangemaakt en compleet gemaakt is wordt er een intake ingepland. Tijdens die intake gaan we met jullie als gezin en waar mogelijk de verwijzer in gesprek. Tijdens dat gesprek inventariseren we de (hulp)vraag, vertellen we over de mogelijkheden van Gezinspraktijk Bloomm en lichten we toe hoe de algemene voorwaarden en procedures bij onze organisatie zijn. Na de intake vindt er een MDO plaats, dat is een overleg waar vanuit Gezinspraktijk Bloomm een aantal mensen bij aanwezig zijn, die gaan meedenken hoe en door wie we jullie vraag kunnen gaan beantwoorden. We vragen dan na dit overleg een zorgtoewijzing/beschikking aan bij de gemeente waar jullie wonen, hiermee wordt de financiering geregeld van het traject bij Gezinspraktijk Bloomm. Door de gezinsbehandelaar, die dan wordt toegewezen wordt daarna contact met jullie opgenomen om een startgesprek te plannen. Tijdens dat startgesprek wordt het beleidsvoorstel besproken en wordt afgesproken wat we gaan doen, door wie en voor hoe lang. De afspraken hierover worden vastgelegd in een zorgovereenkomst, die door alle betrokkenen wordt getekend. Zodra de beschikking bij ons binnen is, kan de zorg daadwerkelijk opstarten. Dat is soms direct na het startgesprek, en soms duurt dat een aantal weken. Helaas weten we dat nooit precies, maar uiteraard wordt u direct geïnformeerd als deze binnen is en de zorg opgestart kan worden”. Jullie ontvangen bevestiging van de start in de vorm van een “brief in zorg”. Deze brief wordt ook naar de verwijzer en de huisarts gestuurd.


Behandeling

Tijdens het traject bij Gezinspraktijk Bloomm is de gezinsbehandelaar jullie centrale aanspreekpunt. Zij of hij gaat in gesprek waar nodig (thuis, school, etc.) en haalt er als het nodig is andere professionals bij.

Belangrijk voor de behandeling vinden wij om niet alleen met jou te werken, maar ook met de belangrijke mensen om jou heen. Je ouder(s), verzorgers, broertje(s), zusje(s), en andere familieleden of vrienden. Daarnaast zullen we aandacht besteden aan alle thema’s die voor jou van belang zijn. Of die nou plaatsvinden thuis, op school, in je vrije tijd of op een ander gebied.

We zullen op een aantal momenten met jou en je ouders (en eventueel je verwijzer) evalueren hoe de behandeling verloopt. We maken daar een verslag van. Aan het einde van de behandeling schrijven we ook een verslag, in de vorm van een “brief uit zorg”.


Vanuit Gezinspraktijk Bloomm geloven we dat de kracht van gezinnen (systemen) groot is. Geen enkel kind met gedragsproblemen, leerproblemen of ontwikkelingsproblemen kan geholpen worden zonder dat zijn/haar ouders hier stevig bij betrokken worden; sterker nog, we kunnen de problematiek niet eens begrijpen zonder deze te bekijken in de context van de interacties van het gezinssysteem. Omdat dit onze visie op jeugdhulp is werken we altijd systemisch of systeemgericht.